Maria Alexandrou | Sequence of Colour

 • Γεννήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου το 1990. 
 •  Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (15 Μαρτίου 2013). 
 • Είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,( 26 Ιουλίου 2018), με κατεύθυνση ζωγραφική με καθηγητές τους Δημήτρη Ζουρούδη, Κυριάκο Μορταράκο και Γιάννη Σκυλλογιάννη.  
 •  Από το 2018 ζει και εργάζεται στην Κύπρο. 

 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ:

2022:

 • Winter group exhibition, 17/12/2021 – 7/01/2022, The O Gallery

2018:

 • “Dyed dreams still green”, 17-20/5/2018, Platforms Project 2018, Εκθεσιακός χώρος “Νίκος Κεσσανλής”, ΑΣΚΤ, Αθήνα

2017:

 • “Rolling stories”, 23-26/11/2017, Εργαστήριο Βιομηχανικού Σχεδιασμού της ΣΚΤ ΑΠΘ, 2η ArtThessaloniki (rolling-stories.blogspot. com)
 •  “Η ζωή μετά θάνατον πηγή έμπνευσης από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή”, Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, Πάφος 2017
 • “White Νoise. Less White Noise”, 1/4 – 30/8/2017, Περιοδική Εικαστική Έκθεση, Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας
 • Έκθεση του 1ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ, “ΕΓΩ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ” ,(22/5 – 15/6/2017), Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
 •  “Greek Artists΄trips”, Σαντορίνη
  FADED DREAMS, 30/5-10/6/2017, Εικαστική Έκθεση, Vlassis art gallery, Θεσσαλονίκη

2016:

 • “Paintings without a Hero”, 16/11/2016 – 15/1/2017, ΕικαστικήΈκθεση, Ποέτα, Θεσσαλονίκη
 • Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας “Η Φιλοσοφία του Αριστοτέλη”,Aνοιχτή Εικαστική Παρέμβαση, 2/7, Αρχαία Στάγειρα, Χαλκιδική
 • Εικαστικοί διάλογοι με την πόλη, Εικαστική Έκθεση, 14/6 – 1/7, Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο (Γενί Τζαμί), Θεσσαλονίκη

2014:

 • “Paraliart”, 13 – 14/6, Εικαστική παρέμβαση στο δημόσιο χώρο, Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα Νέων της Ευρώπης 2014, Θεσσαλονίκη

 

 

  Οι θεματικοί άξονες της ενότητας των έργων μου περιστρέφονται γύρω από το ζήτημα της δημιουργίας εικαστικού χώρου με την χρήση  γεωμετρικών σχημάτων και γραμμών. Η επιλογή τους ως αποφασιστικού μορφικού παράγοντα οφείλεται κυρίως στην προγενέστερη εκπαίδευσή μου ως μαθηματικού. 

  Ορισμένες μαθηματικές καμπύλες έχουν την δυνατότητα να μας προκαλούν διάφορα συναισθήματα ανάλογα με τις ποσοτικές σχέσεις και αναλογίες που εκφράζουν. Επίσης μεταδίδουν την έννοια της τάξης, του ρυθμού και μίας εσωτερικής αρμονίας. 

  Οι γεωμετρικές φόρμες που επιδιώκω να εντάξω στην εικαστική μου έρευνα σχηματίζουν τέτοιες καμπύλες-επιφάνειες.Οι φόρμες χάνονται και κινούνται στο άπειρο, η αλληλοεπικάλυψη των σχημάτων καθώς και οι ποσοτικές και ποιοτικές αντιθέσεις, προκαλούν την ψευδαίσθηση της κίνησης και του βάθους. Κύρια ιδέα είναι η δημιουργία τρισδιάστατου χώρου πάνω σε δισδιάστατη επιφάνεια, αφήνοντας αυτό που του προκαλεί το έργο στην ελεύθερη θέαση. 

    Η πολυπλοκότητα της σύνθεσης που επιδιώκει την ψευδαίσθηση του χώρου απαιτεί μία αρτιότητα στην εκτέλεση, όπως επίσης, οι σχέσεις μεταξύ των σχημάτων και των γραμμών, είτε ως προς την έκταση που καταλαμβάνουν, είτε ως προς την λαμπρότητα ή όχι των αντιθέσεων στοχεύει στην οργανωμένη δράση εκφραστικών οπτικών δυνάμεων, όπου τα σχήματα εξαφανίζονται σε ένα δυναμικό παιχνίδι που αισιοδοξώ να μεταδώσει ένα νόημα ανάλογο με την εκάστοτε θέαση του έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Alexandrou was born in Nicosia, Cyprus in 1990. She is a graduate of the University of Crete, Department of Applied Mathematics (March 15, 2013). 

 She is a graduate of the School of Fine Arts, Department of Visual and Applied Arts, Aristotle University of Thessaloniki, (July 26, 2018), majoring in painting, with professors Dimitris Zouroudis, Kyriakos Mortarakos and Yiannis Skyllogiannis. 

 She took part in several group exhibitions and since 2018 he lives and works in Cyprus. 

 

Group Exhibitions:

2022:

 •  Winter group exhibition, 17/12/2021 – 7/01/2022, The O Gallery, Larnaca, Cyprus. 

 

2018:

 • Dyed dreams still green, 17-20/5/2018, Platforms Project 2018, Exhibition space “Nikos Kessanlis”, ASKT, Athens 

2017:

 • “Rolling stories”, 23-26/11/2017, Industrial Design Laboratory of SKT AUTH, 2nd ArtThessaloniki (rolling-stories.blogspot.com) 
 •  Life after death a source of inspiration from antiquity to modern times, European Capital of Culture, Paphos 2017 
 • ” White Noise.  Less White Noise”, 1/4 – 30/8/2017, Periodic Art Exhibition, Archaeological Museum of Pella 
 •  Exhibition of the 1st Painting Workshop of the School of Fine Arts of Athens, ME AS WE ARE, (22/5 – 15/6/2017), French Institute of Thessaloniki 
 • “Greek Artists’ trips”, Santorini 
 •  “FADED DREAMS”, 30/5-10/6/2017, Art Exhibition, Vlassis art gallery, Thessaloniki 

2016:

 • “Paintings without a Hero”, 16/11/2016 – 15/1/2017, Art Exhibition, Poeta, Thessaloniki 
 •  World Philosophy Conference “The Philosophy of Aristotle”, Open Visual Intervention, 2/7, Ancient Stagera, Halkidiki 
 • ” Visual dialogues with the city”, Visual Exhibition, 14/6 – 1/7, Ancient Archaeological Museum (Yeni Mosque), Thessaloniki 

2014:

 • “Paraliart”, 13 – 14/6, Visual intervention in the public space, Thessaloniki Youth Cultural Capital of Europe 2014, Thessaloniki 

 

The thematic axes of the unit of her works revolves around the issue of creating visual space, with the use of geometric shapes and lines.  Their choice as a decisive formative factor is mainly due to her earlier training as a mathematician. 

 Applying mathematical and geometric properties to art, expressed in symbols, is an ancient practice.  It derives from a more general wisdom rooted in a kind of Pythagoreanism and religiosity. 

 In art, in modern sculpture, in architecture, in music, in technology and in general, mathematics has a dominant role. 

 A graduate of the School of Applied Mathematics, as well as the Department of Visual and Applied Arts, AUTH, during her studies in painting she pursues the possibility of combining mathematics in art. 

    Certain mathematical curves have the ability to evoke different emotions depending on the quantitative relationships and ratios they express.  They also convey the concept of order, rhythm and an inner harmony. 

 The geometric forms that she seeks to include in her visual research form such curved surfaces. The forms disappear and move into infinity.  The overlapping of the shapes as well as the quantitative and qualitative contrasts, cause the illusion of movement and depth.  The main idea is to create a three-dimensional space on a two-dimensional surface, leaving what causes the work to the free viewing. 

 

       The choice of colour combinations is based on the personal aesthetics shaped by her studies and her individual path.  The plain colours without the existence of the tactile texture, were chosen in harmony with the rigour and rationality of mathematics. 

      Mathematical logic, composition, harmony, quantitative and qualitative contrasts, movement, depth, colour, material and aesthetics, are topics that distinguished Greek or international artists dealt with in the past. (Opi Zouni, Nausika  Pastra, Pantelis Xagoraris, Mondrian, Johannes Itten, Paul Klee, Wassily Kandinsky) 

      The complexity of the composition, which seeks the illusion of space, requires a perfection in execution, as also the relationships between the shapes and the lines, either in terms of the area they occupy, or in terms of the brilliance or not of the contrasts, aims at the organized  action of expressive visual forces, where the shapes disappear in a dynamic game that hopes to convey a meaning corresponding to each viewing of the work. 

 

 

 

READ MORE

ARTIST EXHIBITION DATES

12 November 03 December 22
The Gallery
Maria Alexandrou | Sequence of Colour

Stages

Acrylic on canvas

200 x 300 cm

2016

Maria Alexandrou | Sequence of Colour

Full Duplex

Acrylic, graphite and marker pen on canvas

50 x 40 cm

2022

Maria Alexandrou | Sequence of Colour

Endless Path

Acrylic, graphite and marker pen on canvas

50 x 40 cm

2022

Maria Alexandrou | Sequence of Colour

Reconnect

Acrylic, graphite and marker pen on canvas

50 x 40 cm

2022

Maria Alexandrou | Sequence of Colour

Restoring Force

Acrylic, graphite and marker pen on canvas

50 x 40 cm

2022

Maria Alexandrou | Sequence of Colour

Return

Acrylic, graphite and marker pen on canvas

Diptych

80 x 50 cm

2022

Maria Alexandrou | Sequence of Colour

Surface II

Acrylic, pencil and marker pen on canvas

40 x 40 cm

2021

Maria Alexandrou | Sequence of Colour

Maelstrom

Acrylic on canvas

200 x 200 cm

2018

Maria Alexandrou | Sequence of Colour

Confusion

Acrylic, graphite and marker pen on canvas

50 x 40 cm

2022

Maria Alexandrou | Sequence of Colour

Complex Solution

Acrylic, graphite and marker pen on canvas

50 x 40 cm

2022

Maria Alexandrou | Sequence of Colour

Periodic Motion

Acrylic, graphite and marker pen on canvas

122 x 91 cm

2022

Maria Alexandrou | Sequence of Colour

Fn, 1202

Acrylic, graphite and marker pen on canvas

122 x 91 cm

2022

Maria Alexandrou | Sequence of Colour

Fn, 1202 & Periodic Motion

Acrylic, graphite and marker pen on canvas

122 x 182 cm

2022

Maria Alexandrou | Sequence of Colour

Surface II

Acrylic on canvas

200 x 200 cm

2018

Maria Alexandrou | Sequence of Colour

Hypertext

Acrylic, graphite and marker pen on canvas

40 x 40 cm

2021

Maria Alexandrou | Sequence of Colour

Burst of Power

Acrylic, graphite and marker pen on canvas

40 x 40 cm

2020

Maria Alexandrou | Sequence of Colour

Surface III

Acrylic, pencil and marker pen on canvas

40 x 40 cm

2021

Maria Alexandrou | Sequence of Colour

Helicoid I

Acrylic on canvas

200 x 200 cm

2018

Maria Alexandrou | Sequence of Colour

Surface I

Acrylic, graphite and marker pen on canvas

40 x 40 cm

2020

Maria Alexandrou | Sequence of Colour

Sequence

Acrylic, graphite and marker pen on canvas

40 x 40 cm

2021

Maria Alexandrou | Sequence of Colour

Helicoid II

Acrylic on canvas

200 x 200 cm

2018

Close

How can we help?

  What interests U?


  Do you work in the arts?


  Fill in the form above with your enquiry, and a member of our team will get back to you shortly

  Close
  Maria Alexandrou | Sequence of Colour

  Stages

  Acrylic on canvas

  200 x 300 cm

  2016

  Maria Alexandrou | Sequence of Colour

  Full Duplex

  Acrylic, graphite and marker pen on canvas

  50 x 40 cm

  2022

  Maria Alexandrou | Sequence of Colour

  Endless Path

  Acrylic, graphite and marker pen on canvas

  50 x 40 cm

  2022

  Maria Alexandrou | Sequence of Colour

  Reconnect

  Acrylic, graphite and marker pen on canvas

  50 x 40 cm

  2022

  Maria Alexandrou | Sequence of Colour

  Restoring Force

  Acrylic, graphite and marker pen on canvas

  50 x 40 cm

  2022

  Maria Alexandrou | Sequence of Colour

  Return

  Acrylic, graphite and marker pen on canvas

  Diptych

  80 x 50 cm

  2022

  Maria Alexandrou | Sequence of Colour

  Surface II

  Acrylic, pencil and marker pen on canvas

  40 x 40 cm

  2021

  Maria Alexandrou | Sequence of Colour

  Maelstrom

  Acrylic on canvas

  200 x 200 cm

  2018

  Maria Alexandrou | Sequence of Colour

  Confusion

  Acrylic, graphite and marker pen on canvas

  50 x 40 cm

  2022

  Maria Alexandrou | Sequence of Colour

  Complex Solution

  Acrylic, graphite and marker pen on canvas

  50 x 40 cm

  2022

  Maria Alexandrou | Sequence of Colour

  Periodic Motion

  Acrylic, graphite and marker pen on canvas

  122 x 91 cm

  2022

  Maria Alexandrou | Sequence of Colour

  Fn, 1202

  Acrylic, graphite and marker pen on canvas

  122 x 91 cm

  2022

  Maria Alexandrou | Sequence of Colour

  Fn, 1202 & Periodic Motion

  Acrylic, graphite and marker pen on canvas

  122 x 182 cm

  2022

  Maria Alexandrou | Sequence of Colour

  Surface II

  Acrylic on canvas

  200 x 200 cm

  2018

  Maria Alexandrou | Sequence of Colour

  Hypertext

  Acrylic, graphite and marker pen on canvas

  40 x 40 cm

  2021

  Maria Alexandrou | Sequence of Colour

  Burst of Power

  Acrylic, graphite and marker pen on canvas

  40 x 40 cm

  2020

  Maria Alexandrou | Sequence of Colour

  Surface III

  Acrylic, pencil and marker pen on canvas

  40 x 40 cm

  2021

  Maria Alexandrou | Sequence of Colour

  Helicoid I

  Acrylic on canvas

  200 x 200 cm

  2018

  Maria Alexandrou | Sequence of Colour

  Surface I

  Acrylic, graphite and marker pen on canvas

  40 x 40 cm

  2020

  Maria Alexandrou | Sequence of Colour

  Sequence

  Acrylic, graphite and marker pen on canvas

  40 x 40 cm

  2021

  Maria Alexandrou | Sequence of Colour

  Helicoid II

  Acrylic on canvas

  200 x 200 cm

  2018